Ul. Wojciecha Sapety 10

41-407 Imielin

32 2256117

Sekretariat
534 400 720
oddział ul. Dobra 2

przedszkole.imielin@interia.pl

kontakt@przedszkoleimielin.pl

Przedszkole_Imielin_Komunikat

Imielin, dn. 10.09.2020 r.

KOMUNIKAT nr 1

dot. Ubezpieczenia „NW dzieci” w kolejnym roku szkolnym.

Szanowni Państwo,

Rada Rodziców naszego Przedszkola dokonała wyboru oferty na kolejny rok szkolny
dla naszych dzieci i młodzieży w kwestii tzw. ubezpieczenia „NW przedszkolaka”.

Rekomendację uzyskała oferta złożona przez Biuro Ubezpieczeniowe AMIGO Marek Kostarz z siedzibą w Tychach ul. Budowlanych 59 pracujące w ogólnopolskiej sieci agencyjnej Bezpieczny.pl (Biuro ubezpieczało nasze dzieci w roku bieżącym i wcześniej).

Ubezpieczycielem ponownie będzie Towarzystwo Ubezpieczeniowe GENERALI S.A.

Ochrona ubezpieczeniowa trwać będzie w okresie: 01.09.2020 – 31.08.2021 r.

Uwzględniając uwarunkowania wynikające z obostrzeń dot. zabezpieczenia przed Covid, obowiązujące zakazy i nakazy Głównego Inspektora Sanitarnego, MEN
i MZdr. w przedmiotowej kwestii, Rada Rodziców naszej Placówki zdecydowała o przyjęciu optymalnie najkorzystniejszej ochrony ubezpieczeniowej – uwzględniając przy tym również najbezpieczniejsze procedury przystąpienia do ochrony ubezpieczeniowej.

W związku z powyższym zdecydowaliśmy, że Rodzice będą mogli przystąpić do ubezpieczenia na dwa sposoby;

1. Polisa grupowa bezimienna jako podstawowy i jeden wariant dla całej Placówki.

W chwili przystąpienia do polisy nie udostępniamy Ubezpieczycielowi danych osobowych dzieci, nie zbieramy żadnych podpisów niezbędnych w RODO.

Wpłaty składki dokonywać Państwo będą bezpośrednio na konto:

42 1020 2472 0000 6902 0188 0418

Odbiorca: Towarzystwo Ubezpieczeniowe GENERALI S.A

Termin opłacenia składki dla polis grupowych: do dnia 25.09.2020 r. (piątek).

Dokonując wpłaty należy bezwzględnie w pozycji „tytuł wpłaty” podać dane:

1. Imię i nazwisko Dziecka

2. Datę urodzenia dziecka

3. Grupę do której Dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2020/2021

Tabela świadczeń z polisy grupowej znajduje się poniżej w końcowej części Komunikatu.

2. Polisa indywidualna – dla tych Rodziców, którzy chcą wybrać „coś innego” – czyli samodzielny zakup przez Rodzica w trybie online czyli poprzez podany link https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/20042

Załączony link i użycie Kodu 20042 gwarantuje obniżenie Państwu składki o 10% (również dla każdego innego Państwa Dziecka, również z poza naszego Przedszkola).

Tabela świadczeń dla wariantu podstawowego ze składką 44 zł. ( 3,50 zł.,/m-c)

Lp.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

i rodzaje świadczeń

Składka roczna

44 zł.

   

1

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

29.000

2

Śmierć w wyniku NW oraz zawał lub udar mózgu

20.000

3

Podstawowa Suma Ubezpieczenia (do wyliczenia uszczerbków na zdrowiu lub uszkodzeniu ciała)

20.000

4

Kwota odszkodowania za każdy 1% uszczerbku, w tym rany skóry, złamania, zwichnięcia i skręcenia stawów – bez obowiązku usztywniania, wstrząśnienie mózgu, oparzenia, utrata zębów stałych w wyniku NW, szkodzenia narządów, …

200

5

Ryczałt dzienny za pobyt w szpitalu w wyniku NW (za każdy dzień i po jednym dniu, do 180 dni w roku)

30

6

Ryczałt za pobyt w szpitalu w wyniku leczenia choroby (pobyt ciągły minimum 5 dni)

200

7*

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowa zębów stałych: bez podlimitów, do wyczerpania kwoty świadczenia (!!!)

2.500

8*

Zwrot kosztów nabycia, wypożyczenia lub naprawy środków pomocniczych (kule, ortezy lub np. wypożyczenia wózka inwalidzkiego na czas rehabilitacji po zabiegu w stawie kolanowym

2.500

9

Zdiagnozowanie poważnego zachorowania (10 zachorowań m.in. cukrzyca, niewydolność nerek, sepsa, zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych, itd. – patrz §2 Definicje, pkt 15)

1.000

10

Śmierć rodzica w wyniku NW

2.000

11*

Ugryzienie przez kleszcza:

– zwrot kosztów wizyty lekarskiej

– zwrot kosztów badań na boleriozę

– zwrot kosztów antybiotykoterapii

do 500 zł.

do 500 zł.

do 500 zł.

12

Pobyt w szpitalu w wyniku zachorowania na COVID-19:

– minimum 2 dni hospitalizacji

– podczas hospitalizacji pobyt na OIOM – nawet tylko 1

dzień (dodatkowe świadczenie)

200 zł.

200 zł.

13

Zwrot kosztów wycieczki szkolnej – wg. § 4 pkt.11 owu

500 zł.

14*

Pomoc psychologiczna – wg. § 4 pkt.12 owu

600 zł.

   

*w pkt 7, 8, 11, 14: rachunki lub faktury zawsze na Ubezpieczonego (czyli na Dziecko)

WAŻNE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU:

 1. Zakres działania ochrony ubezpieczeniowej: 365 dni w roku, 24 godz./dobę, za zdarzenia wypadkowe na całym Świecie.

 2. Ochrona ubezpieczeniowa również w ramach uprawiania pozaszkolnego sportu wyczynowego (zapis: §2 pkt. 33)

(lekkoatletyka, piłka nożna i ręczna, koszykówka, siatkówka, sporty walki, …)

 1. Brak obowiązku usztywniania szyną gipsową lub ortezą po zwichnięciach

i skręceniach stawów np. skokowego czy kolanowego.

 1. Zwrot / refundacja kosztu pierwszej wizyty lekarza specjalisty po powstaniu urazu w wyniku wypadku (zapis: § 4 pkt. 7b)

 2. W podstawowej ochronie ugryzienie przez kleszcza: zwrot kosztów wizyt lekarskich (do 500 zł.), badań laboratoryjnych na boleriozę (do 500 zł.) oraz zaleconej antybiotykoterapii (kolejne 500 zł.) (zapis: §4 pkt. 10)

 3. Świadczenie za pobyt w szpitalu po NW już za 1 dzień – (zapis: §2 pkt. 14),

a w przypadku leczenia choroby po 5 dniach.

 1. Świadczenie za zdiagnozowanie poważnego zachorowania: aż 10 poważnych zachorowań, w tym: cukrzyca, sepsa, zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, niewydolność nerek, choroby nowotworowe, itp. (zapis; §2 pkt. 15)

 2. Brak podlimitów w przypadku potrzeby leczenia lub rehabilitacji oraz utraty lub „naprawy / odbudowy” zębów stałych. Kwotę za świadczenie Rodzic może wykorzystać w całości nawet na jedno zdarzenie.

 3. Refundacja niezbędnych operacji plastycznych mających na celu usunięcie oszpeceń powstałych w wyniku NW oraz niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza (zapis: § 4 pkt 7b)

 4. Możliwość wniesienia roszczenia odszkodowawczego w dwojaki sposób: zgłoszenie elektroniczne lub zgłoszenie standardowe (pocztą).

 5. Roszczenie można wnieść już następnego dnia po zdarzeniu (wypadku) – bez konieczności czekania do zakończenia leczenia.

 6. NOWOŚĆ: Ochrona COVID-19: w przypadku zdiagnozowania koronawirusa i konieczności hospitalizacji Ubezpieczyciel wypłaci:

– świadczenie podstawowe według Tabeli świadczeń (powyżej) – wymóg

minimum 2-dniowej hospitalizacji.

– świadczenie dodatkowe: za pobyt na OIOM (podwojenie stawki

podstawowej)

Ad.3. Linki

Ogólne warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny

Tabela urazów i uszczerbków: https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny

Ad.4 Zgłaszanie roszczeń odszkodowawczych – są dwie możliwości:

 1. Kontakt bezpośrednio z Opiekunem Placówki ( zalecany)

tel. 501 032 622 lub email: mkostarz@bezpieczny.pl

 

Przewiń do góry