Ul. Wojciecha Sapety 10

41-407 Imielin

32 2256117

Sekretariat
534 400 720
oddział ul. Dobra 2

przedszkole.imielin@interia.pl

kontakt@przedszkoleimielin.pl

Imielin, 18.01.2021 r.

OGŁOSZENIE !

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Imielinie,
informuje
Rodziców dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola o konieczności złożenia
deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2021/2022 w terminie:
do 08 lutego 2021 roku do godziny 1500.

Nie spełnienie tego warunku skutkuje objęciem dziecka procesem rekrutacji!

Deklarację można pobrać u wychowawcy grupy lub w sekretariacie.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Imielinie

Renata Prus

REKRUTACJA !

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Imielinie
ogłasza nabór do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 w okresie
od 15 lutego 2021 r. godz. 730 do 15 marca 2021 do godz. 1600.

Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola, można pobrać
w sekretariacie przedszkola w w/w terminie.

Należy zapoznać się z harmonogramem rekrutacji i Regulaminem określającym kryteria rekrutacji (strona internetowa: przedszkole.imielin@interia.pl). Do karty zapisu dziecka do przedszkola należy dołączyć wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej obowiązuje tryb odwoławczy, który określa Regulamin rekrutacji.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Imielinie

Renata Prus

Przewiń do góry