Ul. Wojciecha Sapety 10

41-407 Imielin

32 2256117

Sekretariat
534 400 720
oddział ul. Dobra 2

przedszkole.imielin@interia.pl

kontakt@przedszkoleimielin.pl

O PRZEDSZKOLU

Imielin, 15.01.2020 r.HISTORIA PRZEDSZKOLA W IMIELINIE

Historia przedszkola w Imielinie sięga roku 1927, kiedy Urząd Wojewódzki założył ochronkę dla 60 dzieci. Ochronka mieściła się w ówczesnej Szkole. Przez kolejne lata ochronkę przekształcono w Państwowe Przedszkole, które siedzibę miało w domach prywatnych, a potem w Szkole Podstawowej przy ul. Krakowskiej ( obecnie Sapety), a następnie w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Oświęcimskiej ( obecnie Imielińskiej).

W między czasie w roku 1995 Imielin, zostaje wyłączony z Mysłowic i uzyskuje ponownie samodzielność. Nasze miasto zaczyna się rozwijać i inwestuje w nowe obiekty użyteczności publicznej, między innymi w nowy budynek przedszkola.

W styczniu 2010 roku świętowaliśmy otwarcie budynku Przedszkola Miejskiego w Imielinie przy ul. Wojciecha Sapety 10, co zbiegało się z 15 rocznicą samodzielności Miasta Imielin.

Nowy budynek przedszkola otwierali wówczas: była dyrektor przedszkola Pani Halina Wachowiak, burmistrz Miasta Imielin Jan Chwiędacz, Przewodnicząca Rady Miasta Bernadeta Ficek.

W nowym budynku przedszkola przygotowano 7 sal zajęć dla 175 dzieci.

Stale rozrastające się miasto, wzrastająca liczba mieszkańców Imielina, a co za tym idzie liczba dzieci, do tego zmiany w reformie oświaty spowodowały, że liczba przedszkolaków stale wzrastała. W miarę potrzeb adoptowano niektóre pomieszczenia na sale przedszkolne i obecnie mamy w budynku 10 sal zajęć, do których uczęszcza 243 dzieci 3,4 i 5 letnich.

Dzieci starsze 5 i 6 latki uczyły się i bawiły w salach w budynku ówczesnego Gimnazjum w Imielinie przy ul. W. Sapety 8.

Od 01.09.2018r dostajemy w trwały zarząd budynek przy ul. Dobrej 2. Tam przeprowadzamy najstarsze oddziały 5 i 6 latków z budynku przy ul. Sapety 8. Ponieważ oddziały najstarsze liczyły 150 dzieci 5 i 6 letnich zajmujemy również 3 sale w budynku Hali Sportowej na ul Miarki. Obecnie do przedszkola w Imielinie uczęszcza 383 dzieci.

Rok 2020, to rok jubileuszowy: świętujemy 25 -lecie samodzielności Miasta Imielin i 10- lecie nowego budynku Przedszkola Miejskiego w Imielinie.

Wszystkie przedszkolaki dzisiaj chcą podziękować za ten budynek i przychylność władz Miasta w wspieranie działalności przedszkola. Nie trzeba chyba przekonywać, że inwestowanie w najmłodsze pokolenie się opłaca.

Przedszkole to pierwszy etap edukacji- Rodzice oddają nam pod opiekę swoje skarby można powiedzieć diamenty, a my nauczyciele wychowania przedszkolnego nadajemy im pierwsze szlify, obserwujemy, odkrywamy i rozwijamy ich talenty i zdolności. Dopiero z tymi pierwszymi szlifami dzieci przechodzą do szkoły aby dalej się rozwijać.

Mury budynku przedszkola są świadkiem licznych planowanych wydarzeń, zajęć i uroczystości. Nasze przedszkole jest otwarte dla gości, zapraszamy przedstawicieli różnych zawodów, aktorów z przedstawieniami teatralnymi, muzyków, a także członków rodzin na przedstawienia wykonywane przez dzieci. Współpracujemy również z środowiskiem lokalnym i placówkami oświatowymi w Imielinie. Przedszkolaki biorą udział w występach dla mieszkańców Imielina, np. co roku na Kopcu Wolności, występowały również w D. K. Sokolnia dla emerytów i rencistów. W ramach zajęć odwiedzamy budynki użyteczności publicznej i pobliskie zakłady pracy, rzemiosła poznając prace dorosłych. Chętnie też jeździmy na wycieczki, gdzie możemy obcować
z przyrodą lub historią naszego regionu i kraju.RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00  – 8.00    SCHODZENIE SIĘ DZIECI:

Czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

8.00 – 8.30      WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI POPRZEZ:

Zabawy integracyjne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, kołowe i ze śpiewem, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, rysowanie, zabawy dydaktyczne.

8.30 – 9.00      PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA:

Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

9.00 – 9.30      ŚNIADANIE.

Wpajanie zasad dobrego wychowania ,wyrabianie nawyków higieniczni-kulturalnych.

9.30 – 11.30     WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI POPRZEZ:

Zabawy dowolne, zajęcia dydaktyczne różnego typu, przebywanie na świeżym powietrzu, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe.

11.30 – 12.00    PRZYGOTOWANIE DO OBIADU:

Czynności samoobsługowe,  zabiegi higieniczne.

12.00 – 12.30    OBIAD.

Samodzielne spożywanie posiłków, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych, prace dyżurnych.

12.30 – 14.15    ODPOCZYNEK PO OBIEDZIE:

Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie, czynności opiekuńcze, zabawy dowolne, organizowanie zajęć dodatkowych, słuchanie bajek, tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci.

14.15 – 14.30   PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU.

14.30 – 14.45    PODWIECZOREK.

14.45 – 17.00    ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI:

Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, prace porządkowe, praca kompensacyjno-wyrównawcza, rozmowy indywidualne, kontakty z rodzicami.

 

PORANKI MUZYCZNE

Prowadzone będą przez nauczycielki, w formie wspólnych zajęć:

Poniedziałek – 8.45 – 9.15; dla grup
4 – latków: PszczółkiZajączki, Żabki.

Wtorek –  8.45 – 9.05, dla grup 3 – latków : Koniczynki, Leśne Ludki, Misie, Myszki.

Środa –   8.15 – 8.45, dla grup 5 – latków: Biedronki, Krasnale, Muchomorki.

Przewiń do góry