Ul. Wojciecha Sapety 10

41-407 Imielin

32 2256117

Sekretariat
534 400 720
oddział ul. Dobra 2

przedszkole.imielin@interia.pl

kontakt@przedszkoleimielin.plKomunikat dla Rodziców przedszkolnego ubezpieczenia grupowego.

        Szanowni Rodzice,

       Niniejszym informujemy, iż Rada Rodziców na kolejny rok szkolny 2018/2019 wybrała – spośród ofert które wpłynęły do naszej Placówki, ofertę  AXA Ubezpieczenia TUiR.

       Wyróżnikami i atutami tej oferty były m.in.:

  1. Optymalny zakres ochrony ubezpieczeniowej i wysokości świadczeń oraz limity na pokrycie m.in. kosztów leczenia i rehabilitację oraz inne limity kwotowe, w stosunku do wysokości składki rocznej.
  2. Brak podlimitów w kwestii zwrotu np. Kosztów leczenia i rehabilitacji na jedno zdarzenie. Podane w ochronie kwoty są wielkościami do pełnego wykorzystania         w razie zdarzenia wypadkowego.
  3. Wypłata ryczałtu za pobyt w szpitalu po NW nawet po 1-dniowym pobycie (wystarczy „przejście daty”, maksymalnie 180 dni w roku), zaś w przypadku leczenia choroby*  po minimalnym pobycie 5 dni.

*W pierwszym roku ochrony ubezpieczeniowej świadczenie z tytułu pobytu                w szpitalu w celu leczenia choroby, działa od 2-go miesiąca trwania polisy.

  1. W podstawowym zakresie ochrony pozaprzedszkolny SPORT wyczynowy /bez dopłat/ (w przypadku dzieci przedszkolnych realnie to: piłka nożna, sporty obronne, w tym karate, dżudo, bjj, pływanie, jazda konna, jazda na łyżwach i nartach, gimnastyka, tańce, rytmika, itp.).
  2. W przypadku uszkodzenia lub utraty zębów stałych po wypadku, Ubezpieczyciel wypłaca zarówno określony procent z Tabeli Uszczerbków, jak również zwraca 100% kosztów odbudowy / naprawy w ramach wybranego wariantu ubezpieczenia.
  3. W przypadku zwichnięć i skręceń stawów: do uznania uszczerbku brak obowiązku usztywniania stawu np. skokowego czy kolanowego. Brak również wymogu usztywnienia przez określony czas np. 14 dni.
  4. Możliwość złożenia roszczenia odszkodowawczego nawet następnego dnia po zdarzeniu, bez konieczności czekania do zakończenia leczenia.
  5. Przydzielenie Placówce indywidualnego Opiekuna w osobie Pana Marka Kostarz.

Kontakt: tel. 501 032 622, emial: mkostarz@bezpieczny.pl

Poniżej link do:

  1. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz Tabeli Uszczerbków

https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia

https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

UWAGA:

Przedmiotowe ubezpieczenie dedykowane jest również Dzieciom w wieku żłobkowym i przedszkolnym w wieku od 4-ego miesiąca do 7 roku życia, bez obowiązku uczęszczania do placówki oświatowej. Dla tych dzieci możliwe jest ubezpieczenia na tych samych warunkach w formie indywidualnej.

Proszę o kontakt z Opiekunem Placówki: Marek Kostarz.

Przewiń do góry