Witamy na stronie Przedszkola Miejskiego w Imielinie

Dyrektor przedszkola zaprasza przedstawicieli wszystkich oddziałów przedszkolnych na zebranie Rady Rodziców w poniedziałek 29.06.2020r.

o godzinie 16.00

INFORMACJA

Informujemy Rodziców, że w roku szkolnym 2020/2021

dzieci 5 i 6 letnie z grup: Biedronki, Pszczółki, Słoneczka, Zajączki, Żabki

będą pracowały na pakietach edukacyjnych
Wydawnictwa Mac Edukacja.

Rodziców prosimy o zakup pakietów we własnym zakresie.

Pakiety dla 5-6 latków: Odkrywam siebie BB+
W skład pakietu wchodzi:

Karta pracy cz. 1

Karta pracy cz. 2

Karta pracy cz. 3

Karta pracy cz. 4

Wyprawka plastyczna

O zakupie kart pracy z j. angielskiego będziemy informować w miesiącach sierpień/wrzesień, w zależności od zmian w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

UWAGA RODZICE !!!!!DZIECI 5 LETNIE Z GRUP :

MISIE, MYSZKI, KONICZYNKI I LEŚNE LUDKI

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 BĘDĄ PRACOWAĆ

NA PAKIECIE WYDAWNICTWA : PWN-

NOWA TRAMPOLINA 5 LATKA

PAKIET ROZSZERZONY” –

(to znaczy – NOWE WYDANIE)NA ZEBRANIU RODZICÓW – 31.08.2020

RODZIC Z RADY RODZICÓW ZAPROSIŁ PRZEDSTAWICIELA Z WYDAWNICTWA PWN,

U KTÓREGO BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z PAKIETEM I EWENTUALNYM ZAKUPEM PAKIETU.

WYBÓR SPOSOBU ZAKUPU –( INTERNET, KSIEGARNIA, U PRZEDSTAWICIELA)

NALEŻY DO RODZICA !!!!

W skład pakietu wchodzą:

 • Karta pracy cz. 1

 • Karta pracy cz. 2

 • Karta pracy cz. 3

 • Karta pracy cz. 4

 • Kącik artysty

 • My i nasz świat. Emocje i kompetencje społeczne.

Drodzy Rodzice

Tegoroczne zawieszenie zajęć edukacyjnych zmieniło nie tylko przebieg naszej przedszkolnej edukacji, ale również formę jej zakończenia. Wciąż nie możemy spotkać się w tradycyjny sposób. Nie mieliśmy okazji do uczczenia corocznych świąt rodzinnych i nie mamy możliwości, by razem przygotować się do nadchodzących wakacji.

Cieszymy się, że udało nam się chociaż wspólnie świętować 10-lecie naszego przedszkola. Tym ostatnim przygotowanym przez dzieci i nauczycielki programem artystycznym, chcielibyśmy zatem podziękować wszystkim za współpracę w ciągu całego roku szkolnego, w tym za zaangażowanie w proces zdalnej edukacji i pożegnać ten szczególny rok przedszkolny.

Dzieci z grup najstarszych, kończące w czerwcu edukację przedszkolną, będą miały możliwość indywidualnego pożegnania się i odebrania od wychowawczyni tradycyjnej, pamiątkowej książeczki i dyplomu ukończenia przedszkola. Data i godziny spotkania zostaną podane w informacjach dla danej grupy.

Życzymy wszystkim w pełni zasłużonego wypoczynku, podczas udanych, spokojnych i zdrowych wakacji.

Dyrektor przedszkola mgr Renata Prus

wraz z personelem pedagogicznym

Zapraszamy do obejrzenia filmików z okazji 10-lecia przedszkola z udziałem naszych kochanych przedszkolaków

 

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

 

W związku ze zbliżającymi się wakacjami letnimi, i związanymi z tym okresem planami urlopów, proszę o zapisanie dziecka na dyżur w miesiącu czerwcu i dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu z podaniem dokładnego okresu pobytu dziecka w przedszkolu.  Obecnie brak nowych wytycznych MEN do organizacji pracy przedszkola w okresie pandemii, więc obowiązują nas nadal wytyczne GIS z dnia 04.06.2020r, m. in.
o zmniejszonej liczebności dzieci w grupie.

 

Zapisy dzieci prowadzimy telefonicznie pod numerem telefonu: 32/2256117, do dnia 10 czerwca 2020r.

Dyżur wakacyjny będzie trwał od 1 sierpnia do 27 sierpnia 2020 roku.

 

 

Opłata za dyżur wakacyjny będzie pobierana z góry.

Z powodu pandemii COVID -19 w miesiącu lipcu, dzieci z naszego przedszkola nie mogą korzystać z opieki w przedszkolu w Chełmie Śląskim i odwrotnie.

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Imielinie

                                                                        Renata Prus

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE!

Od 11 maja 2020r nasze przedszkole jest otwarte dla dzieci potrzebujących opieki. Jeśli ktoś chce zgłosić dziecko do przedszkola, to proszę to zrobić do czwartku poprzedzającego następny tydzień.

Po wyczerpaniu wolnych miejsc w już zorganizowanych oddziałach, od  poniedziałków będziemy tworzyć nowe grupy według bieżących potrzeb.

Przy decyzji o zgłoszeniu dziecka do przedszkola, proszę zastosować się do poniższych wytycznych.

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Imielinie


                                                                                                                                                                                          Renata Prus

          

Drodzy Rodzice!

Wychodząc naprzeciw państwa potrzebom informuję, iż w uzgodnieniu z organem prowadzącym od dnia      11 maja 2020r., otwieramy przedszkole, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia:

 • Ze względu na sytuację epidemiczną liczebność grupy przedszkolnej będzie ograniczona.

 • W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

 • Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19.

 • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 • Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 • W celu szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dzieci- rodzice podają aktualne numery telefonów i adresy e-mail.

 • Rodzicu!
  Przeprowadź z dzieckiem rozmowę i przygotuj go, że w drzwiach przedszkola przywita je pani woźna ubrana w maskę, fartuch i rękawiczki, aby dziecko nie przeżyło szoku. Tak będą też mogą być ubrani inni pracownicy przedszkola. Proszę wykorzystać zdjęcia, filmy telewizyjne do przeprowadzenia rozmowy. Ucz dziecko właściwych nawyków higienicznych !

Rodzice, którzy zadeklarowali skorzystanie z zajęć opiekuńczych dla dziecka, będą zobowiązani do wypełnienia oświadczenia i przekazania go drogą elektroniczną Dyrektorowi placówki na adres mailowy: przedszkole.imielin@interia.pl do dnia 8 maja godz. 13 00.

Wersję papierową oddają w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Oświadczenie do pobrania znajduje się na stronie: przedszkoleimielin.pl/zakładka: dokumenty

W Przedszkolu Miejskim w Imielinie od 11 maja 2020r. będą obowiązywać nowe zasady w czasie przyprowadzania, odbierania i pobytu dziecka
w przedszkolu dostosowane do wymagań Głównego Inspektora Sanitarnego, z którymi proszę się zapoznać:

 • Działalność Przedszkola Miejskiego w Imielinie, dla wszystkich zadeklarowanych przedszkolaków rozpoczynamy w budynku przy ul. W. Sapety 10.

 • Rodzic przyprowadza dziecko tylko do drzwi wejściowych (przedsionek) i przekazuje je pracownikowi przedszkola dyżurującemu przy drzwiach. Rodzice/ Opiekunowie nie wchodzą na teren przedszkola.

 • Dzieci przyprowadzamy do godziny 830.

 • Dzieci od 4 roku życia przychodzą do przedszkola w maseczce, którą Rodzic zabiera ze sobą. W przedszkolu nie muszą ich zakładać.

 • Przyprowadzane do przedszkola dzieci będą odbierane przez wyznaczonego pracownika przedszkola w drzwiach głównych przedszkola. Po czynnościach samoobsługowych w szatni, pracownik zaprowadzi dziecko do grupy.

 • Przy odbieraniu pracownik wyda Rodzicowi/opiekunowi dziecko już ubrane w drzwiach wejściowych. Rodzic/opiekun zakłada dziecku maseczkę.

 • Dzieci myją ręce zaraz po wejściu do Sali zajęć.

 • Każde dziecko będzie przydzielone do jednej grupy, w której ilość dzieci będzie ograniczona ( 1 dziecko na 4m2), nie więcej jak 8-12 dzieci ( zgodnie z metrażem).

 • Stoliki, krzesełka, zabawki w salach będą dezynfekowane 2 razy dziennie.

 • W Sali, w której przebywa grupa będą usunięte sprzęty i przedmioty, których nie można codziennie prać i dezynfekować.( np. dywan, pluszowe zabawki itp.)

 • Liczba zabawek w Sali zostanie ograniczona tylko do tych łatwo zmywalnych.

 • Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów.

 • Dzieci będą korzystać z ogrodu przedszkolnego pod opieką nauczyciela w ograniczonej liczebności ( maksymalnie 1 lub 2 grupy)- podział godzin.

 • Grupy dzieci nie stykają się ze sobą. Każda grupa przebywa w przyporządkowanej Sali z łazienką. Do ogrodu wychodzi o wyznaczonej godzinie.

 • Sprzęt na placu zabaw będzie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, lub zabezpieczony przed użytkowaniem.

 • Nie będzie organizowanych wyjść poza teren przedszkola.

 • Posiłki dzieci będą jadły w Sali zajęć.

 • W ciągu dnia zwiększymy częstotliwość mycia rąk przez dzieci, nauczycieli i personel.

 • Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.

 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i rodziców wynoszący 2m.

 • W razie podejrzenia choroby u dziecka opiekun mierzy mu temperaturę. ( Zgoda Rodziców w oświadczeniu)

 • Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu – izolatce, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Imielinie

                                                                                                                              Renata Prus

 

Cały tekst – PROCEDURA Organizacji opieki dla przedszkolaków w Przedszkolu Miejskim w Imielinie, w okresie pandemii, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Znajduje się w zakładce – PROCEDURY

ZARZĄDZENIE NR 10/2020

Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Imielinie z dnia 06.05.2020r

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć
w Przedszkolu Miejskim w Imielinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVIT-19Na podstawie §18 ust 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r., Nr 6,poz.69 z późń.zm.),

§4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. poz.410),

§14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. poz.493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego,

zarządzam, co następuje:

§1.1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Miejskiego w Imielinie w okresie od dnia 06 maja 2020r. do dnia 08 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o których mowa w ust.1, zadania przedszkola w Przedszkolu Miejskim w Imielinie są wykonywane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkole.imielin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Miejskiego w Imielinie.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 06.05.2020rDyrektor Przedszkola Miejskiego w Imielinie

                                                                                       Renata PrusINFORMACJA DLA RODZICÓW

W porozumieniu z Burmistrzem Miasta Imielin ustalono, że będzie otwarta pierwsza grupa przedszkolaków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami rodziców, jeśli ilość dzieci zapisanych będzie wynosiła min. 5 osób w grupie.

Wśród rodziców naszych przedszkolaków nauczyciele przeprowadzili wywiad, z którego wynika, że tylko 2 Rodziców byłoby zainteresowanych przyprowadzeniem dziecka do przedszkola od 06 maja 2020r, 7-ro Rodziców od 11 maja, a 9-ro w okresie późniejszym.

W związku z tym wspólną decyzją z organem prowadzącym pierwsza grupa będzie otwarta od 11 maja 2020r, a od 18 maja 2020r. zostaną uruchomione kolejne oddziały w zależności od ilości zgłoszeń, w których planujemy maksymalnie 12 dzieci. Działalność Przedszkola Miejskiego w Imielinie dla wszystkich zadeklarowanych przedszkolaków rozpoczynamy w budynku przy ul. W. Sapety 10.

Czas do otwarcia przedszkola będzie wykorzystany na przygotowanie organizacji pracy placówki zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego, MEN i Ministra Zdrowia.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Imielinie

                                                                                          Renata Prus

Imielin, 04.05.2020r.

 

Drodzy Rodzice!!!

Prosimy o kontakt telefoniczny (32 225 61 17) w sprawie opłat za przedszkole (marzec 2020). Dziękujemy

DRODZY RODZICE i OPIEKUNOWIE!

W związku ze znoszeniem kolejnych ograniczeń planowane jest uruchamianie działalności naszego przedszkola w zakresie opieki nad dziećmi, zgodnie z wytycznymi MEN, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Są podejmowane niezbędne czynności, by podjąć decyzję w tej sprawie.

Pierwsze informacje przekażemy w poniedziałek 04.05.2020r .

Dla dzieci pozostających w domu, praca edukacyjna online prowadzona za pośrednictwem strony internetowej przedszkola, nadal będzie się odbywała.

Dyrektor przedszkola Renata Prus, prosi rodziców o obserwowanie strony internetowej przedszkola w celu zapoznawania się na bieżąco z umieszczanymi tam informacjami.

Drodzy Rodzice!

Jeżeli ewentualnie przedszkole będzie prowadzić dyżury od 06 maja dla dzieci potrzebujących opieki, to czy będą państwo zainteresowani chęcią skorzystania z takiej formy opieki dla swojego dziecka.

Proszę o poinformowanie wychowawcy grupy

Ilość dzieci potrzebujących opieki jest nam potrzebna do opracowania przez dyrektora przedszkola systemu i zasad pracy z zachowaniem ochrony przed wirusem COVID-19, co w przypadku dzieci, które mogą przechodzić chorobę bezobjawowo jest trudne.

Rodzice biorą odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia przedszkolne, jak i dowożeniem dziecka do instytucji biorąc pod uwagę czynniki ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników.

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Informację o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola będzie można uzyskać

od dnia 29.04.2020 w godz. 08.00 – 15.00

telefonicznie  32 225 61 17

 

Szanowni Państwo!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego w Imielinie mają obowiązek potwierdzenia woli faktycznego przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej, do której w procesie rekrutacyjnym dziecko zostało zakwalifikowane. Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, potwierdzanie woli przyjęcia odbywać się będzie drogą elektroniczną – przedszkole.imielin@interia.pl,

lub telefoniczną32 225 61 17
Złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola należy dokonać w terminie

od dnia 29.04.2020 r. od godz. 8.00 do dnia 15.05.2020 r. do godz. 15.00.

Brak złożenia powyższego potwierdzenia drogą elektroniczną lub brak kontaktu telefonicznego z przedszkolem w celu potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie, będzie skutkowało nieprzyjęciem dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane.

Drodzy Rodzice!!!

Prosimy o kontakt telefoniczny (32 225 61 17) w sprawie opłat za przedszkole (marzec 2020). Dziękujemy

„Szanowni Rodzice i Opiekunowie”

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Imielinie przypomina o rekrutacji do klasy I. Można to zrobić elektronicznie , pobierając ZGŁOSZENIE ( dzieci w obwodzie szkoły ) lub WNIOSEK ( dzieci spoza obwodu z strony internetowej szkoły http://www.sp2.imielin.pl

Uwaga Rodzice!!!

Od poniedziałku tj. 06.04.2020r. przesyłane przez państwa zdjęcia prac plastycznych oraz innych działalności wykonywanych przez dzieci, będą umieszczane w zakładce ALBUM FOTOGRAFICZNY – GRUPY PRZEDSZKOLNE.

Proszę wybrać własną grupę.

Zdjęcia przesyłamy na dotychczasowe adresy poczty elektronicznej.

Drodzy Rodzice!!!

Od dnia 26.03.2020r. codzienne nowe propozycje zajęć i zabaw z dziećmi do przeprowadzania z rodzicami w domu będą zamieszczane w indywidualnych zakładkach grupowych. 

Zapraszamy do zakładki GRUPY PRZEDSZKOLNE, gdzie należy wybrać własną grupę.

Drodzy Rodzice!

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza wszystkie dzieci z rodzicami codziennie o godz. 11.05 na program edukacyjny „Wesoła Nauka” transmitowanym w programie telewizyjnym TVP2.

ZAPRASZAMY

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Zapraszamy do korzystania z propozycji zabaw i zajęć z dziećmi, zamieszczanymi przez nauczycieli codziennie na naszej stronie internetowej w zakładce: DLA RODZICÓW – MATERIAŁY DLA RODZICÓW. Prosimy o zwrotne informacje i podzielenie się efektami waszej wspólnej pracy z dziećmi. Chętnie zamieścimy zdjęcia w zakładce: ALBUM FOTOGRAFICZNY – NASZE ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNO-DOMOWE. Życzymy owocnej pracy i wesołej zabawy!

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Imielinie

Renata Prus

Drodzy Rodzice!

Ze względu na zaistnialą sytuacje termin I i II etapu wiosennego konkursu recytatorskiego zostanie przełożony i ogłoszony zaraz po wznowieniu działalności naszego przedszkola.

 

 

Drodzy Rodzice!
Zapraszamy do przeczytania
i skorzystania z proponowanych materiałów, zadań itp. do wspólnych zabaw
z dziećmi
w zakładce
Dla Rodziców
Materiały dla Rodziców

 
 

Ogłoszenie !

W związku z zaistniałą sytuacją – stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, od 16.03.2020 roku prosimy załatwiać
wszystkie sprawy związane z przedszkolem:

Rekrutacja do przedszkola przebiega zgodnie z harmonogramem.

Oddawanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola będzie się odbywać codziennie w godzinach 8.00 – 15.00 przy wejściu głównym do przedszkola.

W przypadku braku możliwości pobrania zaświadczenia  o zatrudnieniu w miejscu pracy, prosimy Rodziców/Opiekunów prawnych o dołączenie pisemnego oświadczenia o zatrudnieniu. Zaświadczenia  z zakładu pracy będzie można donieść w późniejszym terminie.

 

 

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE !

W związku z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego, o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych w celu zapobiegania szerzenia się epidemii koronawirusa  w Polsce i rozporządzenia MEN, 

 od dnia 16 marca 2020r. (poniedziałek) do dnia 24 kwietnia 2020r. ( piątek)             Przedszkole Miejskie w Imielinie zawiesza prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Przypominam, że Rodzice i Opiekunowie dzieci do lat 8, mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego
( art.32 ust.1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz.1368);

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Imielinie

                                                                                                     Renata Prus

W czwartek 5 marca 2020r. w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji 10 rocznicy wybudowania budynku Przedszkola Miejskiego w Imielinie. Jesteśmy bardzo dumni, że dzieci z grup: Kotki, Biedronki, Zajączki, Muchomorki i Krasnale tak pięknie wystąpili w imieniu wszystkich przedszkolaków naszego przedszkola.

Serdecznie dziękujemy również rodzicom za pomoc w przygotowaniu słodkiego poczęstunku dla gości i wcześniejsze odebranie dzieci z przedszkola.

Dyrekcja, nauczyciele i przedszkolaki

OGŁOSZENIE !

Dyrektor Przedszkola Miejskiego
w Imielinie ogłasza nabór do przedszkola
na rok szkolny 2020/2021
w okresie
od 02 marca 2020r godz. 730
do 31 marca 2020 do godz. 16
00.

Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola, można pobrać w sekretariacie przedszkola.

Należy zapoznać się z harmonogramem rekrutacji i Regulaminem określającym kryteria rekrutacji. Do karty zapisu dziecka do przedszkola należy dołączyć wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej obowiązuje tryb odwoławczy, który określa Regulamin rekrutacji.10-te Urodziny Przedszkola !

 

W roku 2020 obchodzimy 10 lat

Przedszkola Miejskiego w Imielinie.

Już dzisiaj zapraszamy na wspólne świętowanie!

W dniach 06 luty i 17 luty 2020 roku odbędą się bale urodzinowe

                                    z udziałem wszystkich przedszkolaków                                    

W dniu 05 marca 2020 roku na uroczystość

 gości zapraszamy,

A w maju wspólnie z Rodzicami świętować zamierzamy.

Pamiętamy również o młodszych kolegach, którzy przyjdą do

naszego przedszkola dopiero we wrześniu ,

więc już dzisiaj na dzień otwarty w czerwcu zapraszamy.

Cieszcie się razem z nami, że taki budynek Przedszkola w Imielinie mamy!

 

 

                                               Dyrekcja, Grono Pedagogiczne  i Dzieci

                                              z Przedszkola Miejskiego w Imielinie

Magiczny dywan w naszym przedszkolu

W dniu 8 listopada w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  Z tej okazji wszystkie grupy przedszkolne zebrały się w holu przedszkola aby wspólnie świętować tak wyjątkowy dzień dla polaków. Podczas występu dzieci recytowały przepięknie wiersze patriotyczne, śpiewały piosenki o Polsce i pięknie tańczyli oczywiście nie mogło zabraknąć hymnu Polski „Mazurek Dąbrowskiego” którego wszystkie dzieci zaśpiewały z należytą powagą.

 

 

Przewiń do góry